Reflexní kondice orgánů

Historie

O tom, kde a kdy reflexní terapie vznikla je zbytečné debatovat, protože stimulace reflexních zón je velmi přirozená věc. Stačí chodit bos (v přírodě) a dochází k blahodárnému osvěžení všech procesů v těle. Můžeme tedy konstatovat, že reflexní terapii mohl objevit kdokoli, kdykoli a kdekoli.
Znovu objevovat reflexní metody máme možnost my všichni – jak laici, tak i lékaři. Výborné základy reflexní diagnostiky a terapie u nás vytvořil Ing. Janča (např. knížky: Alternativní medicína, Reflexní terapie, Křížovka života). V současnosti vyučují, šíří a využívají tuto metodu jeho žáci, manželé Patakyovi. Jsou autoři knížek: Učebnice reflexní terapie, Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch, Reflexní terapie, jako životní styl. Spolu také natočili instruktážní DVD a VHS Reflexní terapie.
Více info: http://www.patakyovi.cz

Účel metody

Reflexní kondice orgánů, je považována za jednu z nejúčinnějších metod alternativní medicíny. Využívá skutečnosti, že všechny orgány nebo části těla mají svoje reflexní místo. Toto místo se dá přirovnat k „hologramu“, který odráží kondici či stav příslušného orgánu. S tímto vědomím můžeme na danou oblast působit nepřímo.

Tato metoda je úžasná svojí jednoduchostí a účinností. Považujeme ji za způsob, jak velmi efektivně pomoci sám sobě nebo druhému.

Při zjišťování kondice orgánů, se metoda opírá také o zkušenosti čínského pentagramu a vzájemného působení pěti prvků mezi jednotlivými orgány. V okamžiku tlaku na tyto „reflexní zóny“, dostáváme odpovědi nejen na fyzickém těle, ale můžou se ozvat i zablokované emoce, které bývají častou příčinou zdravotních i psychických potíží.

Pokud se řídíme tím, co nám tělo sděluje „příslušnou reflexní zónou“, můžeme tělu ulehčit obnovení toku zablokované energie. Tím se velice často spustí samoléčebný, uzdravovací proces.

Jednoduše řečeno: představme si, že dojde k hádce mezi jednotlivými orgány, stejně jako ve vztazích (ať už mezi partnery, či vztahu rodič – dítě). Pokud tyto vztahy urovnáme, zavládne klid a harmonie.

Výhodou reflexní terapie je, že je možné ji používat kdykoliv a kdekoliv. Kromě znalostí, trpělivosti a vytrvalosti, není víc potřeba.

 

Průběh sezení a počet návštěv

Při první návštěvě projdeme základní reflexní plochy. Zjistíme kondici orgánů i jednotlivé vztahy mezi nimi. Společně provedeme základní harmonizaci a ukážeme Vám, jakým způsobem budete na sobě pracovat doma.

Při druhé návštěvě zkontrolujeme posun či změny, ke kterým dochází, a stanovíme další postup.

Počet sezení se odvíjí od tempa změn. Každá osoba je individualita.
Dle zkušeností můžeme doporučit 10 sezení s frekvencí jednou týdně.

Doporučení co pro sebe můžete udělat sami:
2×– 3× týdně minimálně 5 minut chodit bosýma nohama (případně v tenké ponožce) po zemi, trávě, atd.
Tím můžete získat zpět svou rovnováhu. Tato chůze má blahodárný vliv na organismus i psychiku. Ovšem pozor, v chladných obdobích, je důležité zkontrolovat stav a kondici ledvin.

Jedinou výjimkou, kdy se nesmí reflexní terapie provádět, je stav po transplantaci orgánů. Reflexní terapie by totiž mohla svým působením aktivovat imunitní reakce organismu, které by zkomplikovaly přijetí transplantovaného orgánu.

Mapa reflexních zón

Patakyovi

Reflexní zóny chodidel

 

KINEZIOLOGIE BRNO

Upozornění:
Naše konzultace a doporučení nenahrazují návštěvu lékaře ani lékařské vyšetření. Nejsme oprávněny stanovovat žádné diagnózy ani předpisy.
Ačkoliv se můžeme opřít o mnohaleté zkušenosti s alternativními metodami a jejich kladném efektu/výsledku, všechny naše rady i doporučení jsou na Vaši plnou odpovědnost a na Vaše vlastní riziko. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte vše se svým ošetřujícím lékařem, abyste se sami ujistili, že námi navrhovaný způsob je pro Vás vhodný a bezpečný.