KINEZIOLOGIE BRNO (kineziologické metody One Brain, Dohoda)

 

Historie

Základní postupy kineziologie, později rozvinuté a využité i ve One Brain, položil v roce 1964 americký chiropraktik Dr. George Goodheart, který začal používat testování svalů k vyhodnocování své léčby. Jeho koncepci později rozpracoval Dr. John F. Thie a sestavil učební materiál, který vydal v roce 1973 pod názvem „Touch for Health“. V dalším vývoji této metody se vyspecifikovalo několik odvětví. Jedním z nich je „Koncept tři v jednom“ (Three In One – 3in1) vyvíjený od roku 1972 vynikajícími odborníky Gordonem Stokesem a Danielem Whitesidem. Práce s Three In One zahrnuje mnoho oblastí a jednou z nich je právě systém One Brain (Jednotný mozek), jehož název je odvozen od ideálního fungování mozku, kdy pravá a levá hemisféra dokonale spolupracují.

DOHODA je soubor kineziologických technik určených pro hluboký vnitřní rozvoj a růst.

Účel metod

„Problém” se kterým přicházíte není problémem. Problémem je, jak se cítíte v souvislosti s daným „problémem“ - Účelem je jemným a nenásilným způsobem najít a uvolnit stres. V okamžiku stresu přestaneme myslet jasně a většinou pouze reagujeme chováním, které jsme si vytvořili v období dětství, zafixovali v období dospívání a používáme v současnosti. Dlouhodobě nezpracované emoce se mohou projevit i v podobě nemoci (Ne moc = bez moci s daným stavem cokoliv dělat).

V období od početí do zhruba šesti let jsme chtěli zažívat pocity VOLBY, JEDNOTY a NALADĚNÍ. Pakliže nastala situace, kdy nám tyto pocity chyběly, nebo nám cokoliv bránilo tyto pocity zažívat, vnímali jsme NESVOBODU, ODLOUČENÍ a následně jsme si vytvořili LHOSTEJNOST.

Pokud nám v období dospívání chyběl pocit ROVNOSTI, byla tatam naše SEBEJISTOTA, začalo sebezpochybňování a tím se samozřejmě vytratilo i NADŠENÍ. Namísto toho se začaly projevovat pocity VINY, STRACH ZE ZTRÁTY, které mohli vyústit až do NEPŘÁTELSTVÍ.

A jak nás tato nezpracovaná období ovlivňují v současnosti?
Můžeme vnímat nedostatek ZÁJMU okolí, nebo sami se nezajímáme. Tento stav v nás vyvolává MRZUTOST (ODPOR). Pak nejsme OCHOTNÍ cokoliv měnit, máme v sobě HNĚV, který nám brání PŘIJMOUT změnu, či odpovědnost za svůj současný stav, vracíme se zpět na začátek, protože máme pocit, že nemáme možnost VOLBY a chováme se jako pouhé oběti dané situace.

 

Průběh sezení a počet návštěv

Na prvním sezení máte možnost se seznámit s metodou a prožít si na fyzickém těle, jak kineziologie funguje. Obvykle odejdete s domácím úkolem, či cvičením.

Při druhém sezení, se dostává na řadu hlubší dotek Vaší podvědomé úrovni. Odpadá stres z první návštěvy, proto se rychleji dostaneme k jádru problému.

Na třetím sezení se z 99% ozve Vaše vnitřní já a můžeme se zabývat tím, co ve svém životě skutečně chcete a jak si ho představujete. Co chcete uskutečnit a jaký je Váš účel.

Tyto 3 návštěvy jsou dobrým začátkem na svém osobním rozvoji a růstu. Nicméně, každý jsme individualita a proto počet návštěv je orientační. Již po prvním sezení zaznamenáte pozitivní změnu. Pro osobní růst a rozvoj doporučuji účast na mých kurzech kineziologických inspirací.

Jaké problémy se dají řešit

S pomocí kineziologických metod pracujeme na odstranění STRESU:

Odstranění emocionálního stresu má efektivní vliv na léčbu:

A dále odstranění emocionálního stresu upravuje:

Příčiny, proč se u některých jedinců nedostaví zjevný výsledek okamžitě, mohou být následující:

Nenahrazuje lékařské vyšetření! Pokud máte psychický nebo zdravotní problém, vždy kontaktujte svého lékaře.

Upozornění:
Naše konzultace a doporučení nenahrazují návštěvu lékaře ani lékařské vyšetření. Nejsme oprávněny stanovovat žádné diagnózy ani předpisy.
Ačkoliv se můžeme opřít o mnohaleté zkušenosti s alternativními metodami a jejich kladném efektu/výsledku, všechny naše rady i doporučení jsou na Vaši plnou odpovědnost a na Vaše vlastní riziko. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte vše se svým ošetřujícím lékařem, abyste se sami ujistili, že námi navrhovaný způsob je pro Vás vhodný a bezpečný.