Neuro-vývojová stimulace (NVS) je ucelený program k inhibici primárních reflexů. 

Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte. Program je rozdělen do 30 týdnů, ale je možné podle potřeby cviky cvičit déle. Cviky se dělají každý den, přibližně 5-10 minut.

Přetrvávající primární reflexy mohou způsobit například problémy se psaním, čtením, symptomy ADHD a ADD, dyslexii, dyspraxii, logopedické a ortoptické vady, vertebrogenní potíže (bolesti zad), neurózy, chronickou únavu, autismus, anorexii a bulimii. Primární reflexy hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory. Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene a v prvních měsících života mají za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla: například zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko atd.

Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání všech části těla najednou. Cviky se dělají plynulým a kontrolovaným způsobem. Cviky často napodobují pohybové vzorce 2.- 9. měsíčního dítěte, které jsou základem pro všechny další cílené pohyby, jako jsou například pohyby jemné motoriky. Hodně cviků se provádí vleže na zemi, což pomáhá při rozvoji správného držení hlavy a těla, protože to je základ pro správné držení těla v pozdějším věku. Zlepšujeme schopnost používání a rozlišování levé a pravé strany těla, stejně tak i horní a dolní části těla (což je základní předpoklad pro správnou koordinaci).

Mezi nejdůležitější principy NVS patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické integrace, a až později přidáváme další dovednosti. Dalším důležitým principem je to, že NVS využívá přirozený kraniokaudální směr vývoje, to znamená směr od hlavy dolů. Bez toho, abychom správně drželi hlavu, se správně nevyvinou ani další pohybové stereotypy. Cviky se musí dělat v určitém pořadí. Až se všechny děti naučí cviky provádět zcela automaticky, může pokračovat dalšími cviky. Cviky se cvičí co nejpřesněji. Čím jsou ale děti mladší, můžeme cviky provádět dynamičtěji (rychleji).  Každý den se (většinou) cvičí jeden cvik na rovnováhu anebo bodymap, pak jeden cvik na primární reflexy vleže na břiše, jeden na zádech a poslední cvik je na zklidnění nebo na posílení integrace senzorických funkcí.  Je ale nutné zdůraznit, že tento program trvá 9-12 měsíců. Každý den se cvičí cca 10 minut. Pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé.

Určeno pro děti od 4let.

Další informace, popis jednotlivých reflexů a kurzy pro rodiče najdete na stránce https://www.cortexacademy.cz/

Vstupní diagnostika v délce 80 minut: 2500,- Kč

Kontrola po 2-3 týdnech v délce 60 minut: 800,-Kč

Upozornění:
Naše konzultace a doporučení nenahrazují návštěvu lékaře ani lékařské vyšetření. Nejsme oprávněny stanovovat žádné diagnózy ani předpisy.
Ačkoliv se můžeme opřít o mnohaleté zkušenosti s alternativními metodami a jejich kladném efektu/výsledku, všechny naše rady i doporučení jsou na Vaši plnou odpovědnost a na Vaše vlastní riziko. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte vše se svým ošetřujícím lékařem, abyste se sami ujistili, že námi navrhovaný způsob je pro Vás vhodný a bezpečný.