PRAVEJA

 

Kurzy kineziologických inspirací, her a cvičení

Komplexní ucelený výcvik v kineziologii nabízí možnost dozvědět se o sobě a okolním světe mnohem více, než jste si mysleli. 

Tento kurz je určen těm, kteří potřebují řešit či porozumět své životní situaci a problémům. Pro všechny, kteří se chtějí posouvat rychleji ve svém osobním rozvoji, inspirovat druhé. 

V našem životě nám určité dohody, závazky a smlouvy z minulosti brání žít svůj život volně a svobodně. Cílem těchto kurzů je najít a přepsat  vše, co nám již v současnosti neslouží a vědomě tvořit svůj život.

Kineziologický výcvik má několik na sebe navazujících 2 denních bloků.

 

 

1. Příprava/plánování základ úspěchu

Stavba i přestavba (například domu) začíná nejen potřebou, zájmem a chutí tvořit, ale též představou, přípravou,plánováním,rozpočtem...

První kurz nazvaný Příprava/plánování základ úspěchu, je základním úvodem do specializované kineziologie. Bez tohoto kurzu se nemůžete účastnit žádného dalšího bloku, stejně jako bez projektu nemůžete začít stavět nebo rekonstruovat dům.

Na kurzu se naučíte používat svalový test, časovou regresi, práci s podvědomím a další techniky pro jemné odstranění stresu. Jinými slovy - naučíte se používat základní nástroje kineziologické práce, ať už pro práci na sobě nebo pro práci s Vašimi dětmi, přáteli či klienty.

První den se dozvíte více o funkci přední a zadní části mozku, pravé a levé hemisféře, naučíte se práci se svalovým testem a práci s podvědomou úrovní.

Druhý den se zaměříme na konkrétní cviky k propojení pravé a levé hemisféry, podíváme se podrobněji na DYS funkce mozku a jejich vliv na proces učení. Celý výklad je doplněn ukázkami a praxí.

kdy: 18.2.- 19.2.2023

Kde: Brno

Kolik: 4200,-Kč za oba dva dny

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výcviku, skripta a konkrétní znalosti, které může používat v životě.

 

 

2. Projekt začíná

Už víme co je potřeba k naší stavbě/rekonstrukci a začíná jednání s úřady, řemeslníky,nákup materiálu,pozemku.....

Stejně tak na druhém navazujícím kurzu přikoupíte prostor a znalosti tak, abyste mohly začít s realizací své vize.

Detailněji projdeme období dětství a dospívaní. Zmapujete si dohody, které jste uzavřeli sami se sebou, s okolím i vesmírem. Naučíte se propojit časovou osu s prostorem a příběhem. Dimenzi prostoru si definujeme jako jiný/minulý život. V ákašistické knihovně lidstva jsou uloženy všechny informace a my si stáhneme ty, které potřebujeme. Nebudeme se zabývat pravdivostí příběhu, ale využitím informací, které jsou uloženy hluboko v podvědomí a nevědomě nás ovlivňují v přítomnosti tady a teď. Budeme muset najít a přepsat dohody, které kdysi platily, ale v dnešní "moderní" době nám již neslouží. Oprášíte pohádky, filmy, knihy atd…

Kdy: 8.4.-9.4.2023

Kde: Brno

Kolik: 4200,-Kč za dva dny

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výcviku, skripta a konkrétní znalosti, které může používat v životě.

 

3. Stavba běží

V této fázi již vše probíhá a pokud jsme vše dobře naplánovali, dostává naše tvoření konkrétní podobu. Do cesty můžou přijít nečekané překážky. Dodavatel nemá materiál skladem, dojde k nečekanému zdražení, řemeslník se odstěhuje na druhý konec světa a musíte hledat náhradu...v této fázi řešíme věci, které i přes výborné plány naráží na okolní realitu. 

Stejně tak na tomto kurzu se zaměříme na období dospělosti a alternativní budoucnosti. Přidáme si nástroje rovnováhy, které nám pomůžou vyvažovat případné kolize na cestě k uskutečnění. Protože jak říkáme, problém není problémem, problémem je, jak se cítíme s daným problémem.

Kdy: 

Kde: Brno

Kolik: 4200,-Kč za dva dny

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výcviku, skripta a konkrétní znalosti, které může používat v životě.

 

4. Zařizování a výbava

Pokud jsme dokázali překonat všechny překážky, můžeme si našeho díla začít užívat. Chceme ho ukázat svým známým, dokupujeme si různé doplňky, aby nám v našem prostoru bylo příjemně a chceme, aby vše bylo perfektní.

Stejně tak tento kurz bude zaměřen na to, aby jste se mohli ukázat jako profesionální kineziologové. Naučíte se kontrolovat další svaly, zapojit je do procesu odblokování a začnete se stávat mistry ve své práci v propojení s pentagramem.

Kdy:6.5.2023

Kde: Brno

Kolik: 4200,-Kč za dva dny

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výcviku, skripta a konkrétní znalosti, které může používat v životě.

 

5. Udržování

Stavbou či rekonstrukcí nic nekončí. Je potřeba udržovat pořádek, vynášet odpadky, vyměnit žárovku atd. Pokud se nebudeme dobře starat, začne naše dílo chátrat.

Stejně tak tento kurz je zaměřen na to, tzv. neusnout na vavřínech. Práce na sobě je celoživotní, stejně jako na domě. Budeme si hrát se vším co umíme a začneme tvořit novou vizi.

Kdy:

Kde: Brno

Kolik: 4200,-Kč za dva dny

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výcviku, skripta a konkrétní znalosti, které může používat v životě.

Doplňkové kurzy:

Úlet,strach,závislost,posedlost

Tento doplňkový kurz je jednodenní a zpracujete si své "neřesti". 

Kdy:25.3.2023

Kde: Brno

Kolik: 2100,-Kč za den

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování výcviku, skripta a konkrétní znalosti, které může používat v životě.

Upozornění:
Naše konzultace a doporučení nenahrazují návštěvu lékaře ani lékařské vyšetření. Nejsme oprávněny stanovovat žádné diagnózy ani předpisy.
Ačkoliv se můžeme opřít o mnohaleté zkušenosti s alternativními metodami a jejich kladném efektu/výsledku, všechny naše rady i doporučení jsou na Vaši plnou odpovědnost a na Vaše vlastní riziko. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, konzultujte vše se svým ošetřujícím lékařem, abyste se sami ujistili, že námi navrhovaný způsob je pro Vás vhodný a bezpečný.